Аtminimo lenta lietuvių tautos patriarchui

Vasario 12 d. Varnoje, ant Krastyo Mirski gatvės 3-ojo namo atidengta atminimo lenta lietuvių tautos patriarchui, daktarui Jonui Basanavičiui. Šiame name XIX a. pab. – XX a. pr. gyveno ir dirbo žymus Lietuvos politikos veikėjas, Varnos miesto Tarybos ir Bulgarijos mokslų akademijos narys Dr.J. Basanavičius. Šis projektas įvykdytas Lietuvos ambasadoriaus Rumunijoje ir Bulgarijos Respublikai iniciatyva ir skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Oficialioje ceremonijoje atminimo lenta buvo atidengta Lietuvos ambasadoriaus Arvydo Pociaus ir Varnos miesto mero Ivano Portniho. Ceremonijos pabaigoje LR Garbės konsulas Dr.Racho Ribarovas visus renginio dalyvius pakvietė į iškilmingą kokteilį.